Yr Wyddfa 4 Tachwedd 2021 (04/11/2021)

Yr Wyddfa 4 Tachwedd 2021

Ar yr Wyddfa heddiw gydag Alasdair ac Asma. Arhosodd y tywydd yn deg trwy'r dydd a rhoddodd ardal y copa flas cynnar o'r gaeaf i ni gyda gwynt oer a haen tenau o eira. Awyr las, golygfeydd pellgyrhaeddol a thaith gerdded braf yn creu diwrnod allan gwych!


Yr Wyddfa 4 Tachwedd 2021 Oriel