Yr Wyddfa yn y Gaeaf (22/02/2018)

Yr Wyddfa yn y Gaeaf

Daeth Gruff ac Ieuan ar gwrs Sgiliau Gaeaf felly draw i'r Wyddfa am y diwrnod! Ar ôl trafod cynllunio, offer a dillad dan do aethom i fyny i Ben y Pas wrth ddefnyddio'r bws cyhoeddus. Roedd yr eira wedi caledu a gwella wrth iddo fynd trwy broses o feddalu ac ail rhewi felly caib a chramponau allan yn fuan. Arhosodd y cymylau tan ar ôl cinio ond golygfeydd gwych ar y ffordd i lawr. Diwrnod Gaeaf bendigedig arall yn y mynyddoedd!!


Yr Wyddfa yn y Gaeaf Oriel