Ysgol Bryngwran (05/09/2019)

Ysgol Bryngwran

Diwrnod prysur gydag Ysgol Bryngwran wrth i ni cwblhau tasgiau tim, heriau gwahanol a datblygu sgiliau unigolion a cyd weithio. Yn ogystal a hyn roedd cyfle i cael sesiwn wylltgrefft ac adnabod natur. Staff awyddus iawn gyda disgyblion fwy byth. Diolch am y croeso cynnes!


Ysgol Bryngwran Oriel