Ysgol Hirael (05/12/2019)

Ysgol Hirael

Fel rhan o brosiect Bl6 Ysgol Hirael i astudio anturiaethau ac alldeithiau Ernest Shackleton, fe dreulion ni ddiwrnod gyda nhw i geisio gwerthfawrogi'r math o heriau y byddai ef fel arweinydd a hefyd ei ddynion wedi'u hwynebu. Daeth ein gweithdy â elfennau o arweinyddiaeth, gweithio gyda'n gilydd, datrys problemau a chwblhau tasgau o fewn amserlen benodol. Llawer o hwyl yn ystod y dydd a plant wedi mwynhau.


Ysgol Hirael Oriel