Ysgol Llanllechid Hydref (23/10/2020)

Ysgol Llanllechid Hydref

Dau ddiwrnod yn arwain disgyblion o Ysgol Llanllechid dros y Carneddau. Gwych gweld pobl ifanc yn mwynhau'r awyr agored fel rhan o'u haddysg. Digon i'w weld a'i drafod gan gynnwys golygfeydd gwych, hanes, natur, bywyd gwyllt, taith gerdded pum milltir, copa Moel Faban a gorffen yn ôl yn yr ysgol.


Ysgol Llanllechid Hydref Oriel