Ysgol Llanllechid Wylltgrefft (12/05/2021)

Ysgol Llanllechid Wylltgrefft

Mwynhaodd disgyblion blwyddyn 6 o Ysgol Llanllechid ddiwrnod llawn yn yr awyr agored gyda ni, yn ddysgu am goetiroedd, natur, bywyd gwyllt, eu hardal leol, hanes a sesiwn wylltgrefft i orffen gan gynnwys rhostio marshmallows!
Wnaeth y glaw ddim amharu ar eu hysbryd a threuliasant y bore yn dysgu am reoli coetiroedd, gwahanol goed, eu henwau a sut i amcangyfrif oedran ac uchder coeden mewn gwahanol ffyrdd. Trafod hanes Bethesda, y chwarel a’r gymuned leol yn ogystal â’r caledi, ysbyty’r chwarel a datblygiad modern yr ardal ar gyfer twristiaeth.
Mae'r sesiwn wylltgrefft wedi'i chynllunio i ddisgyblion ddeall a gallu ymarfer wylltgrefft cynaliadwy lle mae eu diogelwch yn ogystal ag eraill yn bwysig ond hefyd i sicrhau ein bod yn cael yr effaith leiaf ar natur wrth fwynhau'r awyr agored.
Diwrnod gwych gyda grŵp gwych a gymerodd ddiddordeb yn yr holl weithgareddau a braf gweld yr haul yn dangos ei hun i orffen y diwrnod!


Ysgol Llanllechid Wylltgrefft Oriel