Ysgol Parc y Bont (24/09/2019)

Ysgol Parc y Bont

Cerddodd disgyblion Bl 5 a 6 o Ysgol Parc y Bont i ben yr Wyddfa mewn tywydd cymysg ond gyda gwên o'r dechrau i'r diwedd! Grŵp gwych a weithiodd yn galed i gyrraedd y copa. Da iawn bawb !!


Ysgol Parc y Bont Oriel