Carneddau

Cyfle i gerdded tirwedd wyllt ac unigryw'r Carneddau o dan arweiniad proffesiynol. Diwrnod heriol a bythgofiadwy!


Yn addas i

  • Bobl sydd eisiau taith tywys hirach a fwy heriol.
  • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.
  • Bobl ni fyddai fel arfer yn fentro i'r Carneddau

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Bydd y daith dywys hon yn mynd â chi o bentref Bethesda yn Nyffryn Ogwen, ar draws ochr ogleddol y Carneddau i gopa Bera Bach, Carnedd Gwenllian, Foel Grach a Carnedd Llewelyn.

Bydd eich arweinydd yn tynnu sylw at nodweddion sy'n ymwneud â hanes, daeareg a natur o'ch cwmpas fel rhan o'ch diwrnod.

Bydd ein llwybr yn nol yn dibynnu'n bennaf ar y tywydd ond byddwn yn dychwelyd i bentref Bethesda.

Diwrnod allan heriol ond diwrnod gwerth chweil sy'n cynnig profiad gwirioneddol anghysbell!

Mae'r daith hon tua 10 milltir ac mae'n addas ar gyfer cerddwyr rheolaidd.

Dylech fod yn barod i gerdded rhwng chwech ac wyth awr ar dir mynyddig ond ar gyflymder cyson.

Mae'r rhain yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp bach, cyfeillgar o bobl eraill o'r un anian.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ym Methesda
  • 9.30yb cychwyn y daith
  • 5.30yh cyrraedd yn ôl ym Methesda

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Diolch am ddiwrnod gwych Steve. Mae'n wych mynd allan yn y mynyddoedd ac ymweld â lleoedd nad ydw i wedi bod iddyn nhw ers blynyddoedd lawer. Fe welwn ni chi eto yn fuan!
Mr D Evans

Mae'r Carneddau yn anhygoel! Roedd y golygfeydd a gawsom yn wych ac roeddem yn synnu pa mor dawel ydyn nhw - prin unrhyw un o gwmpas. Diolch Steve!
Tony, Lloegr


Lluniau