Glyderau

Fydd ein taith tywys yn mynd ar hyd tirwedd heriol Y Glyderau. Mae'r clogwyni serth, cribau nodweddiadol a'r tir creigiog yn gwneud taith ar hyd y Glyderau yn un o ddifri a bythgofiadwy!


Yn addas i

  • Bobl sydd eisiau taith fwy heriol.
  • Bobl sydd eisiau profiad o tirwedd fwy cymhleth a heriol.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gan ddechrau yn Llyn Ogwen rydym yn gwneud ein ffordd i fyny ac i ganol y Glyderau i anelu at gyrraedd copaon Glyder Fawr ac Y Garn.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar y tywydd ar y diwrnod ond byddwn yn cyrchu'r tir uwch trwy rywfaint o sgramblo Gradd 1 lle mae angen pen am uchder a hyder yn ein cerdded.

Mae'r tir yn heriol gyda llethrau sgri rhydd, tir creigiog dan draed a'r gofyniad i ddefnyddio ein dwylo yn ogystal â'n traed i fynd ar draws rhai rhannau.

Mae'n werth chweil serch hynny gyda golygfeydd godidog, llwybrau cyffrous a tirwedd bythgofiadwy!

Mae'r rhain yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp bach, cyfeillgar o bobl eraill o'r un anian.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ger Llyn Ogwen
  • 9yb cychwyn y daith
  • 5yh cyrraedd yn ôl yn Llyn Ogwen

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Gwnaeth daeareg y Glyderau argraff arnaf a ddisgrifiodd Steve ef yn fanwl wrth inni gerdded. Diolch!
Simon, Lloegr

Roedd y tywydd yn ofnadwy ond gwnaeth Steve cwblhau'r diwrnod gyda'i frwdfrydedd a'i hyfforddiant yn ogystal â'i wybodaeth leol. Fyddwn yn dewis Anelu eto.
Mike a Jane, Lloegr


Lluniau