Glyderau

Fydd ein taith tywys yn mynd ar hyd tirwedd heriol Y Glyderau. Mae'r clogwyni serth, cribau nodweddiadol a'r tir creigiog yn gwneud taith ar hyd y Glyderau yn un o ddifri a bythgofiadwy! Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.


Yn addas i

  • Bobl sydd eisiau taith fwy heriol.
  • Bobl sydd eisiau profiad o tirwedd fwy cymhleth a heriol.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 29 Jul 2020 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 16 Aug 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gan ddechrau yn Llyn Ogwen rydym yn gwneud ein ffordd i fyny ac i ganol y Glyderau i anelu at gyrraedd copaon Glyder Fawr ac Y Garn.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar y tywydd ar y diwrnod ond byddwn yn cyrchu'r tir uwch trwy rywfaint o sgramblo Gradd 1 lle mae angen pen am uchder a hyder yn ein cerdded.

Mae'r tir yn heriol gyda llethrau sgri rhydd, tir creigiog dan draed a'r gofyniad i ddefnyddio ein dwylo yn ogystal â'n traed i fynd ar draws rhai rhannau.

Mae'n werth chweil serch hynny gyda golygfeydd godidog, llwybrau cyffrous a tirwedd bythgofiadwy!

Mae'r rhain yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp bach, cyfeillgar o bobl eraill o'r un anian.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ger Llyn Ogwen
  • 9yb cychwyn y daith
  • 5yh cyrraedd yn ôl yn Llyn Ogwen

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Gwnaeth daeareg y Glyderau argraff arnaf a ddisgrifiodd Steve ef yn fanwl wrth inni gerdded. Diolch!
Simon, Lloegr

Roedd y tywydd yn ofnadwy ond gwnaeth Steve cwblhau'r diwrnod gyda'i frwdfrydedd a'i hyfforddiant yn ogystal â'i wybodaeth leol. Fyddwn yn dewis Anelu eto.
Mike a Jane, Lloegr


Lluniau