Llwybr Llechi Eryri

Mae'r llwybr cerdded newydd hwn yn prysur ennill enw da fel antur sy'n eich tywys trwy galon diwydiant chwareli llechi Gogledd Cymru. Mae'n pasio trwy bentrefi prydferth, cymunedau gwledig a thirweddau trawiadol.


Yn addas i

  • Pobl sy’n dymuno darganfod trysorau cudd Gogledd Cymru!
  • Bobl hoffai cwblhau'r taith mewn un neu dros dyddiau
  • Pobl sydd eisiau antur dan ofal pobl broffesiynol, drefnus a chyfeillgar

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gellir cwblhau'r llwybr rhwng pump a deg diwrnod ond mae saith diwrnod fel arfer yn ddigonol. Cyfle i weld treftadaeth lechi drawiadol Gogledd Cymru a mwynhau tirwedd hardd Eryri.
Rydym yn cynnig gwasanaeth cerdded dan arweiniad llawn ar gyfer y llwybr hwn. Mae ein holl staff yn siaradwyr Cymraeg dwyieithog ac yn lleol i Ogledd Cymru ac maent hefyd wedi cael eu magu yn rhai o'r pentrefi y byddwch chi'n cerdded trwyddynt.

Mae gan ein staff hefyd ffrindiau a theulu sy'n dal i weithio yn niwydiant chwarela Gogledd Cymru sy'n golygu y byddwch chi'n cael profiad wreiddiol wrth gerdded Llwybr Llechi Eryri. Byddwn yn dangos i chi elfennau arbennig Llwybr Llechi Eryri gan gynnwys gwaith llechi hudol a chwareli a sicrhau eich bod chi'n cael antur wych ar hyd y ffordd!

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

I archebu - dewisiwch  y llwybr (llwybrau) isod yr ydych am gerdded i'r dyddiad archebu wrth y ddesg dalu a sicrhau eich lle yn gyflym ac yn hawdd!

Mae'r holl ddyddiadau isod yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp.

Ar gyfer pob taith gerdded byddwn yn cwrdd am 09.00yb ac yn dechrau cerdded erbyn 09.30yb.

Disgwyliwn orffen cerdded erbyn 5yh bob dydd gyda chludiant yn ôl i'r man cychwyn wedi'i gynnwys, os oes angen.

1af Awst 2020 - Bangor i Llanberis trwy Fethesda oddeutu 10 milltir

2il Awst 2020 - Llanberis i Nantlle trwy Waunfawr, tua 10 milltir

3ydd Awst 2020 - Nantlle i Beddgelert trwy Rhyd Ddu, tua 10 milltir

4ydd Awst - Beddgelert i Tanygrisiau trwy Croesor, tua 10 milltir

5ed Awst 2020 - Tanygrisiau i Benmachno trwy Lan Ffestiniog, tua 10 milltir

6 Awst 2020 - Penmachno i Capel Curig trwy Betws y Coed, tua 12 milltir

7fed Awst 2020 - LLAWN - Capel Curig i Fethesda, tua 12 milltir

Mae'r archebion yma ar gyfer diwrnodau unigol.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 6. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni os ydych am archebu'r saith diwrnod cyfan ac i gael gostyngiadau grŵp / aml ddiwrnod.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Cerddodd pedwar ohonom ran o'r Llwybr Llechi (Capel Curig i Fethesda) ddoe gyda Steve fel ein tywysydd. Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol. Mae'n ddarn eithaf gwastad, 12 milltir o hyd. Roedd y golygfeydd, wrth gwrs, yn syfrdanol - ac yn amrywiol. Yr hyn a wnaeth hyn yn arbennig, serch hynny, oedd y wybodaeth leol unigryw y gall dim ond rhywun fel Steve ei hychwanegu. Fe wnaethon ni ddysgu cymaint am y fflora a'r ffawna, hanes natur a hanes cymdeithasol. Hon oedd ein hail daith gerdded dan arweiniad Anelu Aim Higher, ac nid hon fydd ein olaf. Roedd ein profiad cyfan o'r radd flaenaf. Ni allaf eu hargymell yn ddigon uchel.
David

I have been on guided hikes in the Snowdonia mountains before, this time it was different; Snowdonia is Stephen's childhood playground, he helps you see the mountains through a different, fascinating and beautiful lense.I was blessed to see the famed wild Carneddau ponies. If you want to do more than just visit and summit a peak, I can't recommend Stephen enough. He is clearly a professional, accomplished mountaineer and instructor but also part of this community, you get a window into all that is magical about North Wales, Snowdonia National Park and the community that lives there. I'll be back!!
Vanessa


Lluniau