Yr Wyddfa - Llwybr Cwellyn - TAITH GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Llwybr distawach i'r Wyddfa ond un sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd.Gostyngiadau ar gyfer grwpiau o bedwar neu ragor. Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd gaeaf ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i gael eu profiad cyntaf o daith cerdded yn yr gaeaf.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 day

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 06 Feb 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Wedi cyfarfod ger y maes parcio, byddwn yn croesi’r ffordd gan ddechrau esgyn yn raddol ar y llwybr igam-ogam. Yna bydd y llwybr yn mynd yn fwy serth ac yn ein harwain i'r prif lwybr i gopa’r Wyddfa. Byddwn yn dychwelyd ar yr un llwybr sy'n ein galluogi i weld dyffrynnoedd a chymoedd Eryri. Taith oddeutu 8 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 9yb cyfarfod ar waelod llwybr Cwellyn
 • 9.30yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh dechrau'r daith yn ôl
 • 4.30yh cyrraedd yn ôl yng ngwaelod llwybr Cwellyn

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Mae'r Cwellyn yn llwybr gwych ac roedd gwybodaeth a brwdfrydedd Steve wedi gwneud y diwrnod hyd yn oed yn fwy arbennig.
Teulu Reed, Lloegr


Lluniau