Yr Wyddfa - Llwybr Watkin - TAITH GAEAF

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas, eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr. Mae llwybr Watkin yn mynd o waelod y dyffryn i'r copa. Dyma lwybr sy'n gyforiog o hanes a chwedlau! Gostyngiad i grwpiau o 4 neu mwy. Cysylltwch a ni am dyddiau preifat.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd gaeaf ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i gael eu profiad cyntaf o daith cerdded yn yr gaeaf.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain ar daith ddiogel, wedi ei threfnu'n dda.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Arweinydd Mynydd Profiadol
 • Offer technegol
 • Trafnidiaeth lle bod angen

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£45

Cymhareb teithiau

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 20 Feb 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Nodwch mai taith gerdded gaeaf yw hon lle gall yr amodau fod yn heriol a bydd angen dillad ac offer gaeaf ychwanegol a phriodol. Mae llogi dannedd dringo a chaib rhew wedi'u cynnwys (os oes angen) ond bydd angen i chi ddod â'ch esgidiau mynydd cadarn, addas,  eich hun. Anfonir y manylion llawn wrth archebu. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr.

Ar ôl dechrau yn Nant Gwynant byddwn yn codi'n raddol i rannau uwch y mynydd. Bydd tir serth a rhydd i’w groesi yn fan hyn ond ymhen dim o dro byddwn yn cyrraedd y copa! Byddwn yn dilyn yr un llwybr yn ôl felly bydd yn serth i ddechrau ond yna bydd y llwybr yn agor eto a byddwn yn disgyn yn raddol wrth fwynhau golygfeydd o'r dyffryn arbennig hwn. Ar ôl cyrraedd yn ôl bydd cyfle i ymweld â Chaffi Gwynant lle mae bwydydd ysgafn a phoeth ar gael. Taith oddeutu 8 milltir.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 9yb cyfarfod yn Nant Gwynant
 • 9.30yb cychwyn y daith
 • 1yh cyrraedd y copa
 • 1.30yh dechrau'r daith yn ôl
 • 4.30yh cyrraedd Caffi Gwynant
 • 5yh cychwyn am adra

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Roeddem wrth ein bodd yn cerdded drwy'r goedwig i gychwyn y dydd a'r rhaeadrau wrth i ni wneud ein ffordd i fyny i'r Wyddfa. Diwrnod hyfryd allan.
Jennifer, Lloegr


Lluniau