Yr Wyddfa

Taith gerdded dywysedig i gopa'r Wyddfa! Mae ein tywyswyr yn lleol, yn ddwyieithog a byddant yn ymdrechu i roi profiad bythgofiadwy i chi gan gynnwys rhoi cipolwg ar gymunedau lleol, hanes a diwylliant yr ardal. Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.


Yn addas i

 • Bobl sydd ddim yn gerddwyr mynydd rheolaidd ond sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Bobl sy'n awyddus i ymuno â grŵp cyfeillgar, bychain i copa'r Wyddfa
 • Pobl edrych am brofiad Gymreig o'r Wyddfa!

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tocyn trafnidiaeth gyhoeddus o Llanberis i Pen y Pass

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£40

Cymhareb teithiau

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 31 Jul 2020 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 10 Aug 2020 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Byddwch yn cwrdd â'ch tywysydd ym mhentref Llanberis am 08.45 i gael gwirio offer a chwblhau cynlluniau ar gyfer y diwrnod.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar yr amodau tywydd presennol ond mae'r cynnlun arferol yn cynnwys cludiant cyhoeddus i Pen y Pass (tocyn wedi'i gynnwys) a cherdded llwybr Pen y Gwryd o faes parcio Pen y Pass i'r copa. Rydym fel arfer yn dychwelyd ar hyd llwybr Llanberis i orffen yn ôl yn y pentref.

Mae llwybr Pen y Gwryd yn llwybr sy'n dod â ni i galon yr Wyddfa. Mae'n cychwyn o faes parcio Pen y Pass ac yn dilyn ffordd i fyny a thrwy'r golygfeydd godidog a'r llethrau mynyddig sy'n amgylchynu'r Wyddfa. Er bod llawer o'r daith ar lwybr wedi'i ffurfio mae yna hefyd darnau lle mae'n ofynnol i ddefnyddio'ch dwylo a'ch traed i symud ymlaen yn ddiogel. Mae'n codi i gwrdd â phrif lwybr y copa.

Byddwn yn dychwelyd ar hyd llwybr Llanberis sy'n ychydig yn hirach na llwybr Pen y Gwryd. Mae ganddo gwpl o lethrau mwy serth ond bydd eich tywysydd yn eich helpu i gerdded y rhain.

Mae'n gyfochr a thrac y rheilffordd ond mae'n bob amser yn well aros ar y llwybr troed cydnabyddedig. Bydd eich tywysydd yn tynnu sylw at nodweddion sy'n ymwneud â hanes, daeareg a natur o'ch cwmpas wrth i chi ddisgyn yn ôl i bentref Llanberis.

Gall cyfanswm y pellter a gerddir yn ystod eich diwrnod ar Yr Wyddfa fod rhwng 7 a 9 milltir.

Dylech fod yn barod i gerdded rhwng pump a saith awr ar dir mynyddig ond ar gyflymder cyson.

Mae'r rhain yn ddyddiadau agored lle byddwch chi'n rhan o grŵp cyfeillgar o bobl eraill o'r un anian.

Y nifer fwyaf o bobl ar ein teithiau cerdded tywysedig fydd 4. Mae hyn yn rhan o mesurau diogelwch ychwanegol a gyflwynwyd gennym i adlewyrchu'r cyfnod Covid-19.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 08.45yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9.00yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn o'r copa
 • 4yh cyrraedd Llanberis

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Dal i wenu ddyddiau ar ôl cerdded i copa'r Wyddfa, yn bennaf oherwydd arweiniad medrus Stephen. Fe sicrhaodd fy mod i'n teimlo'n ddiogel ar fore glawiog ym mis Ionawr gyda gwyntoedd o 45 mya ac eira ar yr copa, wrth adeiladu fy hyder mewn ffordd cyfeillgar a galluog. Hefyd, diddorol iawn dysgu am yr ardal lleol a sut ffurfiwyd mynyddoedd Eryri. Lluniau a fideos rhyfeddol a anfonwyd yn brydlon, yn hynod broffesiynol ac yn brofiad hwyliog. Rwyf yn edrych ymlaen at eu hailadrodd gydag Anelu!
Cleient preifat

Un flwyddyn yn ddiweddarach a lluniau wedi codi ar fy ffon. Am ddiwrnod anhygoel a gawsom ni oll. Dwi'n ofn uchder ond roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau goncro fy ofn, roedd Steve wedi fy helpu yr holl ffordd.Mae'n gwneud i mi am ddringo mwy a throsodd. Diolch am eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
Louise a ffrindiau


Lluniau