Tywys Preifat yn Eryri

Gweithgareddau Mynydd Preifat a Gwasanaethau Proffesiynol

Rydym yn croesawu ymholiadau am diwrnodau tywys neu hyfforddiant preifat yn Eryri, Gogledd Cymru. Gallwn eich helpu i lwyddo yn yr her honno yr oeddech chi bob amser yn breuddwydio amdan neu eisoes wedi cofrestru ar ei chyfer, darparu datrysiad i'r prosiect gwaith hwnnw neu eich ysbrydoli i fynd am anturiaethau nad oeddech chi hyd yn oed wedi meddwl amdanynt eto!

Gallwch llogi tywysydd eich hun ar gyfer y diwrnod, gallwn eich arwain ar y llwybr dringo hwnnw gydag un o'n hyfforddwyr neu hyd yn oed roi pecyn aml-ddiwrnod at ei gilydd. Mae ein holl staff yn gymwysedig, wedi'u hyswirio, yn wybodus a'n nod yw darparu gwasanaeth proffesiynol o'r dechrau i'r diwedd!

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dweud wrthym beth rydych chi ei eisiau er mwyn i ni allu trafod y gwahanol opsiynau, cytuno ar y deithlen a chadarnhau'r dyddiad! Byddwn yn anfon yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn y diwrnod gan gynnwys rhestr offer, gwybodaeth am y cwrs, ffurflenni meddygol ac rydym bob amser ar gael am sgwrs a chyngor.

Yn ogystal â'n gweithgareddau a gynlluniwyd, rydym yn cynnig gwasanaethau pwrpasol sy'n cynnwys:

  • Teithiau cerdded mynydd yn Eryri wedi'u teilwra i chi a'ch grŵp
  • Ceisiadau penodol am ddringo creigiau neu sgramblo yn Eryri
  • Gwasanaeth tywys llawn ar gyfer llwybrau pellter hir
  • Teithiau neu ddigwyddiadau elusennol
  • Diogelwch mynydd ar gyfer prosiectau radio, cyfryngau a theledu - yn cynnwys S4C, BBC, Cwmni Da, Aden, Radio Cymru.
  • Arweiniad lleoliad a diogelwch mynydd ar gyfer ffotograffiaeth a machlud / codiad haul i unigolion, clybiau a grwpiau
  • Diwrnodau wylltgrefft llawn yn ogystal â phecynnau dros nos yn ymwneud â chrefftwaith a pharatoi bwyd
  • Gweithgareddau eraill wedi'u teilwra i chi

Rydym yn gweithio gyda busnesau lleol i gynnig pecynnau sy'n cynnwys arlwyo allanol, llety a gwasanaethau ychwanegol fel darlithoedd diddordeb a chyfarwyddyd cynnwys-benodol.

Gellir talu am bob archeb ar-lein gan wneud y broses archebu yn syml ac yn gyflym.